Marknadsföring

Vilken bransch du än har ditt företag inom kommer du inte undan frågan om marknadsföring.

Andra måste veta att man finns och veta vad företaget gör.
Det innebär inte att du nödvändigtvis måste göra mycket reklam. Företaget kanske redan har kunder och inte behöver fler just nu. Men marknadsföring kan ändå vara bra att göra. Det behöver heller inte vara speciellt svårt eller dyrt.

Att ha en hemsida är det mest naturliga i dagens samhälle för att visa sig seriös och dessutom synas på ett enkelt sätt. Företagets hemsida bör då ha en webadress som åtminstone påminner om företagsnamnet. Att ha en enkel hemsida bör betecknas minimikravet för alla sorters företag. Den behöver inte vara avancerad eller speciellt utvecklad. Där behöver bara de mest grundläggande detaljerna om företaget finnas lätt tillgängliga. Såsom hur kunderna ska nå företaget. Adressuppgifter, telefonnummer och lite information om företaget. Detta kan fås för en mycket liten kostnad som absolut inte borde vara ett hinder för något företag.

Är ditt företag intresserad av att få synas via en hemsida så ordnar Erminea detta mycket snabbt.